Αίτηση νέου μέλους

 1. Προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης ΑΘΗΝΑ
 2. Παρακαλώ να εγκρίνετε τη εκλογή μου ως τακτικού μέλους της Εταιρείας, δηλώνω δε ότι έχω τις προβλεπόμενες από το καταστατικό προϋποθέσεις, ασχολούμαι με τη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας.
 3. Αίτηση
 4. Όνομα(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 5. Επώνυμο(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 6. Πατρώνυμο(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 7. Διεύθυνση(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 8. Τηλέφωνο(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο με το 10ψήφιο αριθμό
 9. E-mail(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 10. Ημερομηνία Λήψης Πτυχίου(*)

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 11. Πανεπιστήμιο(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 12. Ημερομηνία Λήψης Ειδικότητας(*)

  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 13. Προτείνοντα Μέλη*
 14. 1)(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 15. 2)(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 16. 3)(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 17. 4)(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 18. 5)(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 19. *Υποχρεωτικά (5) σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας
 20. Ο Αιτών(*)
  Παρακαλούμε συμπληρώστε το πεδίο
 21. Σχόλια
 22. Παρακαλούμε επισυνάψτε τα αποδεικτικά κατάθεσης σε αρχείο pdf για τα ακόλουθα:

 23. 1. Δικαίωμα εγγραφής 20€(*)
  Παρακαλούμε επισυνάψτε την αίτηση σε pdf
 24. 2. Ετήσια Συνδρομή 60€(*)
  Παρακαλούμε επισυνάψτε την ετήσια συνδρομή σε pdf

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 80, Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τηλ. 697.444.5853
E-mail: info@eege.gr