Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος
Μαυρομμάτης Κων/νος

Αντιπρόεδρος
Γκριμπίζης Γρηγόριος

Γραμματέας
Πρωτοπαππάς Αθανάσιος

 

Ταμίας
Ζιώρης Κων/νος

Μέλος
Πασχόπουλος Μηνάς

Μέλος
Θεοδωρίδης Θεόδωρος

Μέλος
Παπαδόπουλος Λεωνίδας

 
 

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 80, Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τηλ. 697.444.5853
E-mail: info@eege.gr