Διοικητικό συμβούλιο

Πρόεδρος
Αθανάσιος Πρωτοπαπάς

Αντιπρόεδρος
Θεόδωρος Θεοδωρίδης

Γραμματέας
Λεωνίδας Παπαδόπουλος

 

Ταμίας
Ζιώρης Κων/νος

Μέλος
Άγγελος Δανιηλίδης

Μέλος
Παντελής Τρομπούκης

Μέλος
Νικόλαος Ακρίβος