Σκοπός

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (Ε.Ε.Γ.Ε.) ιδρύθηκε το 1993 στην Αθήνα, αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ESGE) και είναι μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης (AAGL). Η Ε.Ε.Γ.Ε. είναι μη κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία, ταγμένη στη διάδοση της Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής, τόσο σε διαγνωστικό, κυρίως όμως σε επεμβατικό επίπεδο.Στόχοι της εταιρείας είναι:

  • Η διοργάνωση Επιστημονικών Σεμιναρίων, Συμποσίων, Ημερίδων καθώς και του Πανελλήνιου Συνεδρίου Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, το οποίο αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση της εταιρείας και λαμβάνει χώρα ανά τριετία.
  • Η συνεργασία με άλλες Παγκόσμιες και Ευρωπαϊκές Εταιρείες Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης.
  • Πιστοποίηση στη Γυναικολογική Ενδοσκόπηση.
  • Περιοδική έκδοση νέων της Εταιρείας καθώς και δημοσίευση οδηγιών ορθής ενδοσκοπικής χειρουργικής.