7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Πρακτική Άσκηση, Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ., 2-3 Δεκεμβρίου 2016

7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και Πρακτική Άσκηση, Α’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική Α.Π.Θ.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 7ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Γυναικολογικής Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής, το οποίο παρακολούθησαν περισσότεροι από 340 ιατροί και επαγγελματίες υγείας. Στο πλαίσιο του Συνεδρίου τιμήθηκε ο Ομότ. Καθηγητής Μ./Γ., Α.Π.Θ., Ιωάννης Μπόντης, για τη συμβολή του στη διάδοση της Ενδοσκόπησης στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα