5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης