3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Θεσσαλονίκη, 23 - 25 Μαΐου 2008

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Θεσσαλονίκη
Δείτε και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις 23 - 25 Μαΐου του 2008.

Διαβάστε Περισσότερα