Ημερίδες

Updates in Gynecological Endoscopy - 3rd Webinar: Updates in Minimally Invasive Hysterectomy
Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2022

Updates in Gynecological Endoscopy - 3rd Webinar: Updates in Minimally Invasive Hysterectomy

Πρόγραμμα Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ) οργανώνει μία σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) με τίτλο: UPDATES IN GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY. Η συνεχιζόμενη παγκόσμια υγε

Updates in Gynecological Endoscopy - 2nd Webinar: Updates in the management of fibroids
Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021

Updates in Gynecological Endoscopy - 2nd Webinar: Updates in the management of fibroids

Πρόγραμμα Αγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ) οργανώνει μία σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) με τίτλο: «UPDATES IN GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY». Η σ

Webinar Updates in Gynecological Endoscopy: 1st Webinar Updates in hysteroscopy
Παρασκευή, 16 Απριλίου 2021

Webinar Updates in Gynecological Endoscopy: 1st Webinar Updates in hysteroscopy

ΠρόγραμμαΑγαπητοί Συνάδελφοι, Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης (ΕΕΓΕ) οργανώνει μία σειρά από διαδικτυακές συναντήσεις (Webinars) με τίτλο: «UPDATES IN GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY». Η συ

Σάββατο, 20 Απριλίου 2019

2nd Advanced course in Gynecologic Laparoscopy


Share: