Αγγλόφωνο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών «Εφαρμογή Ενδοσκοπικών Χειρουργικών Τεχνικών Στη Γυναικολογία»

Σάββατο, 07 Αυγούστου 2021

με την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης βάσει ΦΕΚ Ίδρυσης 2270 τ.Β_31-5-2021

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: endoscopicsurgery-auth.gr/site/

Τίτλος Πτυχίου στα Αγγλικά

Master of Science “APPLICATION OF ENDOSCOPIC SURGICAL TECHNIQUES IN GYNECOLOGY” (MSc)

Ελάχιστη Διάρκεια Σπουδών

2 Εξάμηνα (Θερινή περίοδος η Διπλωματική)

Έναρξη

Χειμερινό εξάμηνο

Προϋποθέσεις Παρακολούθησης

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, καθώς και πτυχιούχοι άλλων συναφών Σχολών Α.Ε.Ι της ημεδαπής και ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Επίσης, μπορούν να γίνουν δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή άλλων Ανωτάτων Σχολών, μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (ΕΔΕ).

Επίπεδο γνώσης αγγλικής γλώσσας Β2 (Lower) ή ανώτερο

Αριθμός Εισακτέων

30 φοιτητές ετησίως

Τέλη Παρακολούθησης

4000 € σε δύο ισόποσες δόσεις

Χώρος Διεξαγωγής Μαθημάτων

Αμφιθέατρο ΑΠΘ & Διαδικτυακά στην πλατφόρμα zoom

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Τέλη Ιουνίου - και Σεπτέμβριος αν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις

Υπεύθυνος Προγράμματος

Άγγελος Δανιηλίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Α.Π.Θ.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ισόγειο του κτιρίου του ΚΕΔΙΠ στο Γραφείο Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ισόγειο - έναντι Γραμματείας Ιατρικής)

Campus Α.Π.Θ.
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310 999338
Email: [email protected]

Γιατί να επιλέξετε αυτό το ΠΜΣ;

 • Αγγλόφωνο
 • Διεπιστημονικό πνεύμα, αποτέλεσμα της συνεργασίας των τμημάτων και επιστημών
 • Επιλογή θέματος διπλωματικής εργασίας πάνω σε ποικίλα θέματα
 • Δυνατότητα περαιτέρω μελέτης κι έρευνας με στόχο τη δημοσίευση της διπλωματικής
 • Εξαιρετική θεωρητική κατάρτιση και συστηματική πρακτική άσκηση των φοιτητών.
 • Συνεργασία με καταξιωμένους επιστήμονες  της Ελλάδος και του Εξωτερικού

Τα κύρια χαρακτηριστικά του ΠΜΣ

 • Η απόκτηση θεωρητικών γνώσεων σχετικά με τις ενδοσκοπικές και χειρουργικές μεθόδους στην αντιμετώπιση γυναικολογικών παθήσεων
 • Η απόκτηση πρακτικών γνώσεων μέσα από πληθώρα πρακτικών μαθημάτων για την αντιμετώπιση δύσκολων περιστατικών
 • Αγγλόφωνο με συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων από Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Διεπιστημονικός χαρακτήρας με συμμετοχή των τμημάτων Ιατρικής και Κτηνιατρικής για την αποτελεσματική εκπαίδευση των φοιτητών στις χειρουργικές μεθόδους
 • Διπλωματική εργασία με σκοπό την δημοσίευση των αποτελεσμάτων
 • ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ Δυνατότητα ενεργής εμπλοκής των φοιτητών σε έρευνα, προσφέροντας τις βάσεις για τη διεξαγωγή διδακτορικού.

Στόχοι του Μεταπτυχιακού

 • η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στα πεδία της ενδοσκοπικής χειρουργικής στη γυναικολογία
 • ο εφοδιασμός των φοιτητών/τριών με εξειδικευμένες γνώσεις για μια επιτυχημένη επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία

Πιστωτικές Μονάδες

Total ECTS
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟ (ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ)
30 30 15
ΣΥΝΟΛΟ 75

Πρόγραμμα Φοίτησης

Α’ Εξάμηνο

5 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Θεωρητικά μαθήματα ανατομίας
 2. Θεωρητικά μαθήματα ενδοσκοπικής χειρουργικής I 
 3. Θεωρητικά μαθήματα γυναικολογικής ογκολογίας 
 4. Θεωρητικά μαθήματα ουρογυναικολογίας
 5. Πρακτική άσκηση στη χειρουργική ανατομία- cadaver

Β’ Εξάμηνο

6 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 1. Θεωρητικά μαθήματα ενδοσκοπικής χειρουργικής ΙΙ
 2. Πρακτική άσκηση εργονομίας στη λαπαροσκόπηση
 3. Πρακτική άσκηση στη λαπαροσκοπική συρραφή ιστών
 4. Πρακτική άσκηση εφαρμογής ενδοσκοπικών  χειρουργικών τεχνικών σε χοίρους Ι
 5. Πρακτική άσκηση στην υστεροσκόπηση
 6. Πρακτική άσκηση εφαρμογής ενδοσκοπικών  χειρουργικών τεχνικών σε χοίρους ΙΙ

Διπλωματική Εργασία

(Θερινή Περίοδος Β’ Εξαμήνου)


Share: