Η Εταιρεία

Η Ε.Ε.Γ.Ε. είναι μη κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία, ταγμένη στη διάδοση της Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής, τόσο σε διαγνωστικό, κυρίως όμως σε επεμβατικό επίπεδο.

Σκοπός

Η Ε.Ε.Γ.Ε. αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και είναι μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης.

Καταστατικό

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης Αθήνα, 1994 Ιατρικού Σωματείου με την επωνυμία ‘’ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΗΣΗΣ (Ε.Ε.Γ.Ε.)’’ ΆΡΘΡΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ – ΕΔΡΑ Ιδρύεται Σωματείο μη

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. με αριθμό 7 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και έχει τριετή θητεία.

Μέλη Ε.Ε.Γ.Ε.

Τα μέλη απολαμβάνουν όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Εταιρεία όπως συμμετοχή σε διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.

Γίνε Μέλος

Γυναικολόγοι που ενδιαφέρονται να γίνουν Τακτικά μέλη πρέπει να έχουν πάρει ειδικότητα πριν 3 χρόνια και να έχουν ασχοληθεί με την ενδοσκόπηση θεωρητικά και πρακτικά.


Share: