Μέλη Ε.Ε.Γ.Ε.

Τα μέλη απολαμβάνουν όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Εταιρεία όπως συμμετοχή σε διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.


Share: