Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Η Εταιρεία

Η Ε.Ε.Γ.Ε. είναι μη κερδοσκοπική Επιστημονική Εταιρεία, ταγμένη στη διάδοση της Γυναικολογικής Ενδοσκοπικής, τόσο σε διαγνωστικό, κυρίως όμως σε επεμβατικό επίπεδο.

Σκοπός

Η Ε.Ε.Γ.Ε. αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης και είναι μέλος της Αμερικανικής Ένωσης Γυναικολογικής Λαπαροσκόπησης.

Περισσότερα

Διοικητικό Συμβούλιο

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. με αριθμό 7 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και έχει τριετή θητεία.

Περισσότερα

Μέλη Ε.Ε.Γ.Ε.

Τα μέλη απολαμβάνουν όλων των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η Εταιρεία όπως συμμετοχή σε διαλέξεις, στρογγύλες τράπεζες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ.

Περισσότερα

Γίνε Μέλος

Γυναικολόγοι που ενδιαφέρονται να γίνουν Τακτικά μέλη πρέπει να έχουν πάρει ειδικότητα πριν 3 χρόνια και να έχουν ασχοληθεί με την ενδοσκόπηση θεωρητικά και πρακτικά.

Περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες

Ενημέρωση

Νέα της Εταιρείας καθώς και δημοσίευση οδηγιών ορθής ενδοσκοπικής χειρουργικής.

Υποστηρικτές - Χορηγοί

Εταιρείες και συνεργάτες που συνεισφέρουν στους πόρους της Ε.Ε.Γ.Ε..