2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα, 7 - 9 Μαρτίου 2003

Friday, 07 March 2003

Δείτε και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στις 7 - 9 Μαρτίου του 2003.


Share: