Board of Directors

Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. με αριθμό 7 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών που εκλέγεται κατά τα σχετικά άρθρα του καταστατικού και έχει τριετή θητεία.


Share: