5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα 27 - 28 Φεβρουαρίου 2015

Friday, 27 February 2015

Δείτε και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα, 27-28/02/15, Αίγλη Ζαππείου

Δείτε και διαβάστε περισσότερες πληροφορίες για το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης, Αθήνα, 27-28/02/15, Αίγλη Ζαππείου

Δείτε το Πρόγραμμα του συνεδρίου πατώντας εδώ


Share:

Photographs