Διατελέσαντες Πρόεδροι

1993 - 1996
Κων/νος Πρεβεδουράκης

1997 - 1999
Γεώργιος Καλλιπολίτης

2000 - 2002
Ιωάννης Μπόντης

 

2003 - 2006
Γεώργιος Καλλιπολίτης

2006 - 2009
Κωνσταντίνος Μαυρέλος

2009 - 2012
Γεώργιος Πάντος

 

2012 - 2014
Νταϊλιάνας Στέφανος +

2014 - 2016
Πασχόπουλος Μηνάς

2016 - 2019
Μαυρομμάτης Κων/νος

Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης

Διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 80, Αθήνα, Τ.Κ. 11528
Τηλ. 697.444.5853
E-mail: info@eege.gr